2010 m. lapkričio 16 d., antradienis

Vienas, du...

Skaičiuoja mažas-vienas, du...
Slysta daikteliai nuo pirštų mažų,
Nes visą laiką likęs žingeidus
Atras paskui tiktai savus kelius.
Žingsniuoja ir dainuoja-vienas, du...
Melodija nuo Dievo jau kartu.
Ir tvirto lapo vėjas nenuskins,
Gal tik pasukalios ir vėl nurims.
O jam net skrendant pro ausis,
Ką pasakoja, ne kiekvienas išklausys.
Pasitiki tik savo judesiu švelniu,
Kad nenukristų nuo šakų...
Ar krisdamas skaičiuoji-vienas, du?...

Komentarų nėra: