2010 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

Svajonių namas

Šiaudinėje kraitelėje
Radau šiaudelių saują.
Statysiu namą- mažą mažą,
Be durų ir langų...
Ir tegu vėjas pučia,
Neužkliudys jis namo,
Nes nėra lubų nei stogų.
Pavasarį pasėsiu
Kviečio grūdą,avižėlę-
Jie buvo prie šiaudų,
Todėl pasipuošė trobelė
Gležnaisiais želmenėliais,
Atskrido bitės-
Bus grūdų.
2009 gruodis

Komentarų nėra: