2008 m. rugsėjo 9 d., antradienis

Verpetai
Neramūs verda upėje verpetai ,
Siūbuoja į šalis tarsi stygas
Srovę pamilusias žoles vingrias-
Aplink žuvų pulkai,ką jos ten mato ,
Jei leidžiasi ir vėl iškyla,žaidžia
Su tykštančiais į šalį burbulais.
Tegu nesaugo niekas
Nuo gyvenimo verpetų ,
Jei dvasioje stiprus,jauties gerai-
Pro šalį bėga lyg upelis metai ,
Prieš tėkmę atsigręžti kartais nebijai.
O,žeme!Duok laimėti laiko
Ir tegu tykšta į akis lemties purslai ,
Kad spėčiau apibėgti horizonto ratą ,
Bet liktų nesumindžioti žiedai...
Juk ir galingi upėje verpetai
Nelieka vietoje ,o bėga pasroviui
Išrausę duburius giliai.
2008

Komentarų nėra: