2008 m. rugsėjo 19 d., penktadienis

Rudens nuotaika
Kai taip nyku-diena lyg apsiverkus ,
Toks žemei artimas esi...
Jei širdyje kažkas sudunksi ,
Tik ranka numoji ,
Bet bėga iš paskos
Didžiausias priešas-neviltis ,
Kad niekaip negali pavyti laiko ,
Kuris pro mus prabėga nesustojęs...
Jeigu sekundę parymosi ,
Suklupsi kelio vidury ,
Nežinoma kryptim svajonės nuplasnoja
Su paukščiais ,išskrendančiais į kitas šalis.
Pagaut akimirką labiausiai noriu ,
Kada ruduo,o džiaugsmas
Vėju skrenda pro akis.
2008

Komentarų nėra: