2021 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis

Prisiminimai


 Sauliaus Rasalo foto

Praėję metai vėl naujai atgimsta,

Kai senus albumus vartai

Ir nustembi dažnai,

Kai tave prisimena geri draugai…

Tada grįžti į tėviškės padangę,

Kur plaukia debesys laisvai,

Girdi šniokštimą ir Šventosios,

Kaip skambina pakrantėje varpai…

Nuo kalno žiūri ir A. Vienuolis,

Kitoje pusėje jis lazda pasirėmęs

Žvalgosi ir iš akmens santūriai, amžinai...

Tokia ir mūsų atmintis –

Sraunia čiurkšle per akmenis sruvens,

Kol pasibaigs vargai.Komentarų nėra: