2021 m. lapkričio 17 d., trečiadienis

Nepaskelbtas karas gyvais žmonėmis

 
Pamiršti negandas

Ir kažkokią skriaudą,

Šie išgyvenimai trumpi,

Kai išgirsti melodiją

Ir gražią dainą,

Kyli ir su ja eini...

Avia Marija – ši giesmė

Giedama visam pasaulyje,

O skausmas liejasi,

Tarsi iš Gralio taurės

Per visus kraštus,

Žmonės vieni kitus gena

Per pelkes ir miškus,

Nepaisydami, kas už jų, –

Moterys, vaikai, –

Nes iš kitų šalių atklydę,

Svetimuose kraštuose

Sau ieškosi namų…

Tokie vaizdai verčia pakelti

Abi rankas į dangų,

Prašyti ir iš ten pagalbos,

Paklausti žmones:

„Kas dar bus?’’
Komentarų nėra: