2021 m. rugsėjo 4 d., šeštadienis

Skrydis

 
Žmogus – nė paukštis,

Žvaigždė ar kometa,

Pakyla vis prie saulės

Svajų viršūnėje

Pavirtęs į Ikarą,

Tikrovėje – gyvybės medis,

Smilksta pamažu,

Šaknimis – į žemę,

Viršūnėle – į dangų,

Kol lygsvarą praranda…


Ona Baliukienė


Komentarų nėra: