2016 m. vasario 18 d., ketvirtadienis

Pasakos motyvaiPavasaris ir mintys šiltos,
Kad paukščiai greit perės,
Jau buvo, išsirito trys geneliai,
Visi skirtingi, kaip gyvenimo keliai.
Užaugo ir išskrido
Jie skirtingais keliais,
O lizdas tuščias liko
Su keliais žagarais.
Visų nelaimės tyko
Ir žemėje, ir danguje, -
Čia vanagas pritykojęs
Apdrasko, nupešioja...
Kur?
Nejaugi nematai?
Seka akys iš tolo
Ir dreba po medžiu
Maža širdelė motinos,
O skristi negaliu.
Gyvenimas sulopytas
Iš daugel lopinių -
Tai pasakos motyvai,
Tik juos ir teturiu...
Iš vienos plunksnos krenta
Daug ašarų...

Komentarų nėra: