2009 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

Saulės nutvieksti delnai

Dar pasidžiaugsiu saulėta mėlyne,
Kol vasaros gilus dangus
Ir rieda saulės diskas
Per debesų baltus kalnynus,-
Trumpam pasislepia, vėl spindi,
Apakina ir kviečia sekti iš paskos...
Ten rūkas paryčiais boluoja,
Prie girių, mojančių viršūnėmis
Tarsi banguotų vandenynas
Žaliom bangom, ištiškusiom aukštyn.
Kaip mintys spinduliuoja, pinasi,
Jau nusiprausę šaukia paryčiais
Į saulę pakelti nuogi delnai...
Gal čia malda senovinė atgimus,
Pagoniški išlikę papročiai?
O, visada jaučiu prie lūpų saulę,
Viršuj perkūnija, žaibai.
Aukoju vandenį-seniai pakrikštytas
Mano gyvenimas šiame pasauly...
Dar pasidžiaugsiu-mėnuo pjauna,
Šienauja žvaigždeles nakties
Ir pas mane ateis...
2009

Komentarų nėra: