2009 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

Šaukiu vardu

Kiekvienas daiktas
Turi jam paskirtą pavadinimą,
Kiti, gyvieji, duotą vardą,
Jeigu šaukiu, o atsiliepia aidas
Prieš savo norą galvą nulenkiu...
Tada paklausiu debesėlio-
Jis juk laisvas ir palaidas,
Gal matė ar sutiko kelyje
Klajūnę svają, brendančią per dangų,
Gal skrenda, nesugrįžta ir mana?
O jeigu kas ir laukiamas neatsiliepia,
Tokia skaudi, manau, mano dalia...
Ir debesėliai pėdsakų juk nepalieka-
Kas prarasta, negrįžta niekada.
Dainuosiu ilgesį, viltis ten pasislėpus-
Anksčiau, vėliau vėl būsime drauge,
Nes ant visų langų ir durų
Dar tavo vardas pasilieka,
Nors parašytas balto šalčio lazdele.
2009

Komentarų nėra: