2009 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Bendra tautų maldaTokia istorijos tėkmė
Palieka skaudžią mįslę,
Kai Tėvas kviečiasi
Atgal savo vaikus.
Gal žemė nesvetinga
Nuo senovės buvo
Ir akys kyla, kur dangus?..
Kaip aiškinti vaikams
Dievo Tiesos didybę,
Kai tautos sau rankas
Susitepė krauju?..
Ne budeliais juk esame užgimę-
Taip saugom nuo mirties
Savo senolius ir vaikus.
Kokia malda į dangų kyla,
Ir kas globoja, myli žmogų,
Apsaugo nuo baisingų
Pragaro kančių?..
O,Dieve, laimink vaiką,
Kuris motinos paguodai,
Džiaugsmui,laimei gimęs,
Savo laiku įeitų vėl laimingas
Pro dangaus vartus.
2009

Komentarų nėra: