2009 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis

Mano turtas

Visus auksinius
Savo dirbinius parduodu...
Manau, paklausi,
Kur gavau.
Aušra pažėrė man
Jų visą puodą-
Net atsiklaupusi rinkau.
O ryto saulė
Auksą barstė,
Aš jos spinduliuose skendau.
Aukštai aukštai
Iš debesėlių auksas
Byrėjo vasarą
Ir tą susirinkau.
Mėnulio pilnatis
Nudažė mano plaukus-
Nakties sidabras
Baltas ir skaidrus.
Žvaigždelės deimantais
Akiduobes nusagstė-
Dabar jau visa tai,
Tau, žeme, grąžinu-
Dar su kaupu.
O, daug ir aš
Su savimi turiu.
2009

Komentarų nėra: