2009 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

Žilvitis prie ežeroPakrantėje užaugo
Galiūnas žilvitis
Nardindamas kas vakarą
Į saulę linkstančias šakas,
O ežero paviršiumi
Ilgi šešėliai nusirito
Ir tirpstanti minutė
Greit į vakarą nuskęs...
Sustoju taip kasdieną-
Saulė į bangas nukrito.
Gal paskutinį spindulį
Sugniaušiu ištiestam delne.
Ir pasiūbuosiu šakose saulėlydį-
Jis man šį vakarą
Padovanojo džiaugsmo žybsnį,
Palauksiu prie žilvičio
Ir tavęs.
2009

Komentarų nėra: