2009 m. rugpjūčio 18 d., antradienis

Mačionių gyvenimo puslapis,2009 metų jubiliejaiNaujagimiai
Žiūrėkit, keliasi saulutė-
Lyg į pasaulį einantis žmogus:
Mažytės rankos, akys dar nematė,
Koksai virš Mačionių dangus gražus.
Ir tokios gražios mamos, kurios myli,
Dukras pagimdžiusios, sūnus gerus-
Tai Ajų ,Tautvydą , Akvilę
Mažylį Dovydą, o kiek jų šįmet bus?..
O dar Strazdų, Butkų šeimynos
Apdovanotos kūdikių šypsniu.
Šie metai-2009-ieji bus labai laimingi,
Nes pirmą žingsnį žengs naujas žmogus.
10 metų
Tie metai lyg rately siūlas vejasi-
Meteliai du ir dar kiti...
Loretai, Monikutei, Linai ir Emilei
Dešimt metų tikriausiai bus įsimintini.
Kaip dešimt rankos pirštų
Mamoms glosto delnus
Ir geros akys žvelgia į akis,
O pareiga padėti, kada žodis tyli,
Kai troboje kasdieną sklando
Abipusė užuojauta ir supratimas,
Pajusti dera, kai motinos širdelė nerami-
To mokomės net ir maži,
O dar po dešimt būsite per dideli...
Sėkmės, kada vartysite gyvenimo
Spalvotą knygą, nupieškite joje savas mintis.
20 metų
Jaunystė-švelnios smuiko stygos,
Kada melodiją širdy girdi.
Ir gražūs vakarai, naktis prie knygų,
Rytuos aušra nutvieskia
Ir įspūdžių gyvenimo keliai pilni.
Pasveikinsim su žydinčia gėle jaunimą,
O dvidešimtmetis-gražiausioji gėlė.
Ateikit į gyvenimą laisvi,
Tarsi dabar užgimę,
Arūnai, Žydre, Simai;
Atneškit džiaugsmo šypseną,
Edita, Mindaugai, Kristina,
Ant Jūsų rankų šįmet pati saulė nusileis
Ir su Jumis nuskris.
30
Prieš metų trisdešimt berniukų užderėjo,
Jų neišblaškė vėtros-negandos, karai.
Kokia puiki gyvenimo branda,
Kai galvoje nesiaučia vėjai,
Lyg pamatai namų, kai sodais apsupti,
O rankos stiprios, jauti vyro jėgą.
O dar kitų vaikai jau paaugėję-
Gražiausia Jums gyvenimo diena...
Pažvelkit Aidai, Žilvinai, Tomai ir Giedriau
Kaip Dainiui sekasi Jūsų bendra daina.
Nedaug dar metų, tegu veltui neprabėga,
O išsilieja kaip upelė Urvena.
40
Kur Jūsų bendraamžiai susibūrė,
Kodėl eilutė jau tokia trumpa?
Daivute, Dainiau,
Jeigu kada jūsų keliai ir išsiskyrė,
Susėskit, nors ir po keturiasdešimt metų-
Prie bendro stalo bus graži kalba.
Ir nesikrimskit, jeigu smilkiniai pražilo,
Gyvenimas pakėlė tostą už abu drauge.
50
Jau pusė amžiaus žemei atiduota,
Nuplauta vandeniu Rubikių ežero,
Mušėjaus švytinčia banga.
Irenai,Laimai ir Reginai
Šiandien gera padėkoti,
Kad esame drauge,
Tarp mačioniškių lyg sava šeima.
O Alberto ir Gintauto dar laimės klodai
Neatrasti, tegu aplenkia Jus audra.
Prie savo namo Jus sutiksime
Kaip seseris ir brolius...
Juk penkiasdešimt metų-
Dar tiktai visų kelių pradžia.
60
Kiek šešiasdešimt metų jubiliejus
Dar jėgų suteikia-užaugo jau kita karta.
Gali matyti, kiek gyvenimo lyg duonos
Dar atsiriekia ir kitiems įteikia
Darbšti, sudiržusi ranka.
O, kokios geros Jūsų širdys,
Jeigu be žodžių būni suprastas staiga-
Juk pats gyvenimas išmintimi pagirdė
Ir Alį, Aleksą, kaimyną Vytautą-
Pasidabinta ir rudens šarma.
Prie Jūsų slenksčio dar ilgai sustosime,
Kad skristų tartum paukščiai,
Nors ir pavakario dainos Mačionių gatve.
70
Kiek nemažai susirenka kaimynų-
70 metų tarsi šieno kupeta,
Kada jau neskaičiuoji, kada tu užgimęs,
Svarbiau-ateinanti graži, šviesi diena.
Didžiuojamės, kai šaukiam Genovaitę, Mildą.
Petrus ir Povilus juk švenčiame drauge,
O Jonui Joninių naktis svajones pildo.
Genutę, Bronių ir Stanislovą pasveikinsim
Ir palinkėsim metų šimto-
Kaip esat reikalingi mūsų širdyse.
80
Onutės Šiaučiulienės nebeklauskim metų,
Duok Dieve, mums visiems tiek išgyvent.
Taip susiklostė Jums veide gyvenimo verpetai,
Kad dar neleidžia ir dabar pasent...
Nei labai daug ir nemažai-80 metų;
Prabėgo lyg viena diena,
Jaunystę ir dabar matai-
Pasiklausykime, iš kur Dusynas teka,
Gal dar girdėsis šlamantys ir Gečionių miškai...
O Jūsų kojos vis dar eina
Lyg į saulės taką, kuriuo dabar ir kiti eis.
90
Sunku kalbėti, kai 90 jau sukako,
Gyvename visi ne amžinai...
Ko palinkėti Jums, Verute,
Tik ramios senatvės,
Kad aplankytų gražūs praeities sapnai.
Visiems juk anykštėnams
Tokio amžiaus kęsti teko-
Aplankė skurdas, netektys, karai,
Bet atmintis pamoko-
Duona atriekta niekuomet nesimėto
Ant žvyruoto tako,
O juoda žemė tiesia
Kiekvienam gal atskirai...
-------------------------------
Dabar sustokime drauge
Ir sugiedokim
Dar "Ilgiausių metų,"
Tegu tylos minutė
Šįmet niekam neateis...
2009

2 komentarai:

Unknown rašė...

Jums nereikia nei knygos, pas jus sutelpa viename posme, o žmonės juk supranta ..
Ačiū,
žemietis,
grifas

Unknown rašė...

Jums nereikia nei knygos, pas jus sutelpa viename posme, o žmonės juk supranta ..
Ačiū,
žemietis,
grifas