2009 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

Radau...Ko dreba lūpos, ašara nurieda,
Ko smilkiniuose smelkia
Ir vis spurdančioj širdy...
Atsigręžiau atgal-ten stovi
Vienas liūdnas uosis,
Lyg šaukiasi ir merkia akimis.
Einu prie jo rankas ištiesus
Ir pamirštu, kad jis-tai praeitis,
O priešaky vanduo-tai krikštas...
Švelnumo ir paguodos laukiame visi.
Dangaus skliaute dažnokai susijungia
Ir senas medis, ateities vaizdai.
Brendu tolyn į upės vingį,
Kur šviesūs matosi krantai.
Atsigręžiau-o iš kitapus moja-
Oi, kam aš praeitį ten palikau.
Juk buvo šiltos dienos,
Naktys basakojės,
Daug kartų šia upe bridau.
Net atminties gyvenimas
Lengvai nedovanoja...
Prie rankos vėl kamienas-
Mano patirtis.
Radau...
2009

Komentarų nėra: