2009 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis

Į pasaką...


Prisidengiu akis
Nuo saulės ir nuo vėjo,
Ištiesinu kelius,
Kurie su manimi
Kartu vis ėjo.
Neberandu lėlių,
Vaikystės paliktų
Ir ant palangės sėdinčių
Baltais rūbeliais...
Gal niekas nebelaukia-
Prieš saulėlydį
Nebešlama balti berželiai?..
Jaunystės medį dar patikrina
Kaukšėdamas genelis-
Įsimetė po žieve trandys
Ir nebeskamba šerdis;
Jaučiu-užsiveria svajų pasaulis.
Nusišypsojau saulei,
Vėjas plaukus pakedeno-
Vėl bėgu takeliu
Į pasakų namelį...
2009

Komentarų nėra: