2009 m. rugpjūčio 16 d., sekmadienis

Pasidalinsiu


Skiriu Dariui K.
Nušvinta saulės spindulys,
Paliečia kaktą
Ir lūpas nudažo;
Primerkusi akis
Į šviesą pažiūriu-
Ištrykšta rausvas
Skritulys ir lekia
Pro sutemas, naktis..
Kai pajuntu saulėlydį
Ant savo veido,
Kaip naują pliūpsnį
Sieloje aukštyn keliu,
Ugnikalniu pavirsta
Mano žodis-aidas
Tarp lavos labirintų,
Pelenų karštų...
Vandens purslus
Skubu paliesti,
Kad nesudegintų vilties.
Vaivorykštės spalva
Gyvenimas nupieštas,
Ištieski delną-tau įpilsiu,
Pasidalinsiu spinduliu
Savo akių...
2009

Komentarų nėra: