2009 m. rugpjūčio 7 d., penktadienis

Kol vasaraDžiaugiuosi vasara,
Kol saulė brėžia ratą
Ir beria aukso spindulius
Pro debesų vilnis,
Kaip gulbė plaukia,
Žemę iš aukštybių mato...
Kai žiūri į mane,
Užlieja karštas laimės ilgesys.
Skaičiuoju minutes-
Jos mano širdies tvinksnyje
Šiltais delnais apglėbtos
Iki rudens paliks...
Gyvenimas-tai ritmas
Ir dainoje užgimęs rimas,
Todėl kasdieną vis dainuoju Tau,
Gimtine mano, kaip medis stoviu
Prie nesuartų arimų-
Įaugau šaknimis į pievas, kalnus;
Gėriuosi dangumi,
Su saule lekia ir eilėraštis,
Tik mintimis pasaulį pamatau.
2009

Komentarų nėra: