2009 m. birželio 25 d., ketvirtadienis

Tokia taisyklė

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/Ma%C4%8Dionys%7C5foto%20Ona%20Baliukien%C4%97%7C6/Konda%20ir%20Barb%C4%97

Kas sako, kad katė ir šuo
Prie vieno stalo vis neišsitenka,
Nesidalina duona ir druska...
Jinai prižiūri savo namą, daržą,
O jis pažymi ir nubėga pas kitas.
Kai po kiek laiko vėl sugrįžti tenka,
Koks nuolankumas akyse,
Kokia skriauda, jeigu jinai po šluota
Sau pelytę susiranda ir neduoda;
Katė kalta-dabar labai pikta...
Tokia gyvenimo taisyklė,
Taip įprasta pas mus nuo seno-
Šuniui kaulas atiduotas,
Katytė pati maisto susiranda...
2009

Komentarų nėra: