2009 m. birželio 13 d., šeštadienis

Pasaulio nuopuoliai


Skiriu Lietuvos genocidui atminti (Foto Algio Pr.)

Pasaulio nuopuoliai
Lyg kalavijas, buvęs šventas,
Išretinęs tautas, gentis-
Paliko piliakalniai,
O kur gyventa,-užmarštis.
Net mūsų dainos
Neišaukštino didvyrių-
Auka per didelė, skaudi,
Tiktai seselės raudomis
Bernelių kapelius
Tarsi vainikais apipynė;
Jaunų gyvenimas
Ir liko pažymėtas
Kraujo ženklu ir netektimi...
O vaiko ašara nerieda-
Nežino skausmo,
Kuris taip arti...
Praeis kiek metų-
Kalavijas kietas
Bus įpirštas kaip šventas
Į rankas kitų.
2009

Komentarų nėra: