2009 m. birželio 24 d., trečiadienis

Kaip jaučiu vėjąTu sustok truputį
Ir manęs palauki...
Kam taip greitai bėgi,
Debesis veji?
Pažiūrėti noriu,
Kur link plaukia-
Tokie vienadieniai, dideli...
Ir berželis linksta,
Svyra, nes palaukėj
Vienišas sustojo,
Jaučiame abu-
Jam brauki per šaką,
O viršūnė moja,
Rodos, nori šokti
Baltam debesy...
Jeigu nelinguotų
Medžių šakos žalios,
Nematyčiau vėjo
Ir aukštų bangų.
Ko tada norėčiau?
Ošiantis medelis
Taip ir nežinotų,
Kaip aš gyvenu...
2009

Komentarų nėra: