2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

Ir pražydo linai...

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Ma%C4%8Dionys5foto%20Ona%20Baliukien%C4%97%7C6/Pas%20Janin%C4%85%20pra%C5%BEydo%20lubinai/IMG_8145.JPG
Linai sėti, pražydinti daržely,
Nemirks ir ant dirvono neklojės
Ir niekas jų neveš į jaują,
Nesudžiovins, nenušukuos
Ir staklėse jie niekad nebildės...
Bet prisitaiko, žydi mėlynos akelės,
O linelius vis tiek visi minės-
Ir dainos, kažkada dainuotos,
Verpiant, o gal įveriant drobelei
Lininį siūlą-marškinius vilkės.
Su lineliu kiek daug darbelių-
Motulės rankos juos nuraus
Ir sėklas vėl pavasarį pasės,
Bus vietos ir prie lubinų-darželiuos,
Kad nepamirštų žmonės savo praeities...
2009

Komentarų nėra: