2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

Laikas bėgaIšsprogsta pumpuras-
Nuvysta žiedas...
Pasauliui žinią skelbia
Kūdikio taip įprasta rauda,
Kad upeliukais LAIKAS bėga
Lyg mano ašara karšta.
Per Nemunėlio vandenis,
Per baltą debesėlį
Tarytum purų sniegą
Brendu į žavią pasaką,
Ranka braukiu per želmenis-
Pasilieku lyg su tylia malda,
Kad augtų mano tėviškė
Su vaiko šypsena tyra.
Aušra ir vakarai-
Taip mano Laikas bėga;
Gyvenimą matuoja
Išsipildę norai,
O kartais netektis
Tarsi naktis juoda.
2009

Komentarų nėra: