2009 m. birželio 16 d., antradienis

Tik saulėje...

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Per%20Sekmines%202009/Bir%C5%BEelis%20%C4%AFpus%C4%97jo/IMG_8096.JPG
Saulutės spinduliai
Žėruoja, nardo;
Upelio akmenėliai
Šypsos apšviesti.
Kas juos po vandeniu
Matytų ir pasveikintų,
Jei rytas švistų debesy?..
O kai dangus be saulės
Ir niūrus, palaukiu-
Gėriuosi ant palangės gėlėmis.
Jos mano žvilgsnio
Tarsi rūpestėlio laukia,
Priėjusi kalbuosi su jomis...
Prisimenu ir akmenį
Toli toli palaukėj,
Dabar jis mano
Šypsnio nematys...
Negi saulutę kaltinsiu-
Jos veidą debesėliai dengia,
O akmenėliams į akis
Žiūrėsiu ryt...
2009

Komentarų nėra: