2016 m. balandžio 12 d., antradienis

Kada prieverpstė žėruojaVakarais tyliais lig ryto
Trinksi staklių nytys,
Siūlas bėga kaip upelis,
Galo nematyti...
Sesės sėda prie ratelių,
Saulė jas prižiūri,
Kad priverptų ir suspėtų
Baltus rietimus ištiesti iki lynorūtės.
Šilko siūlas – ataudėliai,
Auksas pakraštėly,
Sesių puošmena ant kaklo –
Suverti ant mėlynžiedžio
Gintaro karoliai,
Kada šoka ir dainuoja,
Kaspinai suplevėsuoja
Lietuvos gražuolių.
Saulė veja aukso giją,
Mėnuo sidabruoja,
Kelio dulkes rasos plauna,
Prieverpstė žėruoja...
Kur keliauja bernužėlis,
Tenai lydi sesės,
Geltonkasės ir darštuolės,
Kaip tavo dukrelė.
Komentarų nėra: