2010 m. spalio 24 d., sekmadienis

Smagu

Pasislėpė po džiaugsmo sodais
Nuostabi gėlelė-
Ieškoti jau su tavimi dabar einu,
Gal pasislėpsime po liepomis,
Atrasime ir tą takelį,
Kuriame daug, oi, daug pėdų...
Jos vedė nuo seniai,
Kada visiems linkėdavome gero
Ir nešėm gėlę dovanų;
Prie atlapo švelniai prisegę,
Ieškojome ir laimės -
Penkialapių dobilų.
Kai ranką ištiestą pamatėm,
Nuėjome visi kartu...
Smagu.