2009 m. gegužės 5 d., antradienis

Vaikystės medis


Išsprogo jauno medžio
Naujas spurgas-lapas.
Koks panašus, kaip būna
Ir visi maži vaikai.
-Aš būsiu, mama, geras geras..."
Tarsi girdžiu žodžius,
Kartojamus kaip gležnas lapas,
Neapgalvotai sakomus dažnai...
O siaus audra, perkūnija įsisiūbavo-
Nukrito jau pirmi lietaus lašai,
Žaibų atšvaituose sumirkęs
Lapas pažaliavo...
Kur dingo jo švelnumas,
Gal kiek ankstyvi meilės pažadai?
Pakalnėn vandens čiurkšlės nuvingiavo
Ir vėl prasišvietė dangus aukštai.
Vaikystės medis sužaliavo-
Išbandymuose sprogsta
Tik geri, patikrinti jausmai.
2009

Komentarų nėra: