2009 m. gegužės 13 d., trečiadienis

Neužmirštama...

Tiek mėlynų žiedelių
Lyg mažų grūdų per sėją,
Kai delną pakutena
Ir eini tolyn dirva...
Lyg pirštais liejasi vanduo,
Jo čiurkšlės gal su prakaitu
Dažniausiai susilieja-
Iki rudens, kai lauki,
Kol garuos ant stalo
Duonos riekė iškepta.
Dar vis nepamirštas
Ruginės duonos skonis
Ir rugiagėlių mėlynų spalva.
Neužmirštuolės mato,
Kaip darželiuose ir pievose,
Miškų žaliam atole-
Joms visada garbinga
Tarsi vaišių atminimui
Paskirta vieta.
2009

Komentarų nėra: