2009 m. gegužės 18 d., pirmadienis

Meilės takas

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/Ona/G%C4%97l%C4%97s/Prie%20sodybos
Lyg po pavasario šalnų žolė
Plaukai seniai nubalo,
Tik spindi kibirkštėlės akyse.
Vis ieškau gėrio:meilės,
Kurioje kaip jūroje laivai
Jausmai įsisiūbavo
Ir neša lyg į sūkurį mane...
O kur tos mėlyno dangaus
Vilioklės akys, kurios dar prikelia
Kasmet gyvenimo audroms.
Gal tik pražydo sodo obelis
Palietusi ir mano galvą;
Žėruos raudoniu, kai prinoks,
Ir mano skruostus nudažys....
Pasilenkiau-siaurutis takas.
Tai mano meilė eina
Juo kasryt...
2009

Komentarų nėra: