2009 m. gegužės 26 d., antradienis

Kas debesis pasveikinsKaip lapai spindi rytmečio rasa-
Mažytis tarsi gintarėlis lašas
Nudažo saulę raudona spalva
Ir krinta krinta palengva,
Kol juodai žemei nusilenkia,
O prie jos kojų palenkta galva
Kasdien ateina ryto sveikint...
Prasikala žolė- nauja žalia.
Ir rytui brėkštant stiebiasi-
Norėtų jauno medžio daigą
Paskubom savo grožiu aplenkti...
Pagirdo ją pamačiusi rasa,
Bet neilgai galės taip augti.
Stiebelis plonas-smilga liks maža,
O medžiui skirta visą amžių
Su vėju lenktyniaujant
Debesis pasveikint.
2009

Komentarų nėra: