2009 m. gegužės 27 d., trečiadienis

Mačionių vaikams

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/self.aspx/Ona/Ma%C4%8Dionys5foto%20Ona%20Baliukien%C4%97%7C6/Ma%C4%8Dioni%C5%B3%20gyvenviet%C4%97/IMG_7730.JPG

Didžiuliai pastatai
Raudono mūro,
Kur mačioniečiai augo
Nuo mažens beveik visi:
Vaikų darželis, mokyklėlė.
Po daugel metų liko
Tik vaikai keli...
Kas iššlavė jaunus iš kaimo,
Gal žemė nebešaukia,
Duona gal juoda sunki?
Kažkur į svetimus kraštus
Likimo nupūsti lyg vėjo
Šiandieną traukia,
Namų langai tik lieka laukdami...
Ir paskutinių-mažutėlių
Kelias nuveda į niekur,
Jei nuo namų į suolą
Kilometrai net keli...
Ir neprišauks atgal,
Kur tėvų pėdos pasilieka-
Į kitą erdvę skris visai maži.
2009

Komentarų nėra: