2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis

Sekminės


http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/Ona/Ma%C4%8Dionys%7C5foto%20Ona%20Baliukien%C4%97%7C62009%20vasara?uc=3
Sekminių šventė-
Jau beržai pražydo,
Ganyklose sodria žole
Apsidžiaugė naminiai gyvuliai,
O miškuose pirmi paukšteliai
Iš lizdų išskrido ir ant beržų šakelių
Sutūpė po saulės spinduliais.
Kas šįryt gimė, jaučiasi laimingas-
Pati juk Žemė šventina dienas.
Atrodo, taip dar neseniai
Ridenome Velykinį kiaušinį,
Apvalų-tarsi žemės kamuolys.
Ir vasara jau prišaukė gyvybę-
Pirmieji bičių spiečiai
Pasirinko avilius naujus.
Pašventintąjį vandenį Sekminių
Apnešiu po visus laukus,
Žalius miškus
Ir ežerus tarsi dangus melsvus.
Upelyje nuprausiu veidą-
Jis kaip svajos bėga
Į vis nežinomus kraštus.
2009

Komentarų nėra: