2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis

Per Sekmines

http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/Per%20Sekmines%202009


Keliai-pakelėmis beržai,
Galiūnai ąžuolai;
Šiandien Sekminės.
Jau vasara siūbuoja šakose,
Darželiuose-gėlių pasirinkimas.
Žiūri-net svaigsta
Nuo spalvų, kvapų galva.
Juk visos šventės
Pažymėtinos ir mielos,
Bet šiandien-vasaros pradžia
Ir norisi nubėgti pievomis-
Pakėlė galveles lieknutės smilgos
Ir laukia, kaip gegučių ašarėlės
Prie jų šluotelėmis šiurens...
O gegutėlė retsykiais kukuoja
Kelis kartus ir taip retai.
Ne, netiesa-
Juk ne metus skaičiuoja;
Nejaugi liko tiek mažai?..
2009

Komentarų nėra: