2009 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Pavasario pamąstymai


Tiek metų čia gyventa,
Kur S.Daukantas
Iš Žemaitijos net atėjo,
Kur posmai nuskambėjo
A.Mickevičiaus raštu.
Baroko muzika
Dar iki šių dienų
Lyg iš didikų menių aidi-
Simfonija vis nesibaigia,
Nuo vakaro koncertas
Tęsiasi...o mintyse ilgai.
Dar smuikai ir vargonai
Pinasi, draugėn sudėjus
Po katedros aukštais skliautais...
Kai išgirstu"Avė Marija,"
Per skruostus ašara nurieda,
Pasislepia giliai širdy,
Kad tiek gyvenimo prabėgo,
O aš mačiau tik savo mokinių akis.
Gal negerai tą pasakyt?
2009

Komentarų nėra: