2009 m. sausio 3 d., šeštadienis

Senas pasaulis

Skiriu bendramokslėms,myliu Jus.


Seni prisiminimai
Tarsi medis-lūžta ,
Samanom apauga...
Voratinkliai užtraukia
Kelius į praeitį-
Tik bėgi takeliu ,
Kurio net smėlis ,
Pėdų antspaudu atspaustas ,
Net po daug metų
Iki ašarų brangus...
Vardai,veidai
Išlieka nebeaiškūs ,
Kada žiūri
Į metų pakeistus,žilus ,
Išlieka nepakitusios
Tik geros akys-
Jų žvilgsnis veda
Vis tolyn-palei gyvenimo
Srovės krantus...
Dėkoju jums, kada žodžiu aplankot ,
Žaliuoja neužžėlę tie keliai-
Duok Dieve,dar ilgam
Sveikatos, saulės
Ir didžiosios meilės ,
Kuri prašvinta nedažnai.

Komentarų nėra: