2009 m. sausio 24 d., šeštadienis

Naktis

Ar bus kada taip sieloj
Balta balta...
Kai džiaugsmo ašara nukris,
Atversiu į pasaulį
Savo būsto langą
Ir pas mane kaip kregždės
Mintys skris...
Žinau, kad būna kartais
Už sienos ir juoda naktis-
Tada gal į duris
Tau tyliai pasibelsiu...
O kas,jei niekas
Neatsilieps, neatidarys?..
Ir vėl tas nerimas,
O aš- jo vergė...
Ištiesiu ranką,
Pro šalį praeinu
Nesižvalgydama net į šalis
Ir baltą nosinaitę išsitraukiu-
Pridengti reikia sau akis.
2009

Komentarų nėra: