2009 m. sausio 25 d., sekmadienis

Maironis

Lietuva brangi,
Kai esi tolokai nuo tėvynės,
Kada nesiekia nė pavasario balsai,
Prisimeni Šešupę ir gimtinę-
Dubysa vinguriuoja pievų pakraščiais...
Ir Margirio, Didžiojo Vytauto žygiai
Atrodo dar čia pat, labai gyvai.
O kur tikrieji didvyriai tėvynės,
Kurių kažkur boluoja kaulai,
Bevardžiai svetimam krašte kapai?
Lietuva brangi,
Užauginusi jautrius lyg beržus vyrus,
Kurių po šitiek metų
Širdys plaka su visais,
O posmuose gražiau žydi jurginai
Nei rožės svetimam krašte,
Sesučių dainos girdisi čia vakarais...
Laivelyje lyg supas širdys dviese,
Drauge ramybė, meilės geiduliai-
Poeto sieloje viskas sutilpę
Ir posmuose įsisiūbuoja
Tarytum Baltijos vandens purslai.
2009

Komentarų nėra: