2009 m. sausio 31 d., šeštadienis

Saulė

Mažytis dangaus lašas-
Laiko šio totemas.
Ir draugas ji visų-versmė gyvų...
Pagauti spindulį kiekvienas
Norėtų- prisiglausti prie akių,
O negali žiūrėti tiesiai-
Galbūt širdy daug negerų minčių?
Jei spinduliai tolyn neišsitiesia,
Sustoju po užmigusiu medžiu.
Lyg pleištas saulė prasigręžia
Tarp ąžuolų,galingų ir gražių;
Sušildau jos atokaitoje delnus
Su šiluma namo grįžtu...
Sustoja šypsena ant slenksčio,
Kai tavo žvilgsnį sutinku.
2009

Komentarų nėra: