2009 m. sausio 15 d., ketvirtadienis

Paskutiniai žiedai


Paskendo gelsvas smėlis
Baltųjų orchidėjų žieduose-
Balti laukai, kalneliuose toli
Taip balta balta...
Gal ašaros suspindo akyse
Lyg ant medelių
Nugulė migla,
O širdyje sustingo šaltis?
Tai pirmutinė poilsio diena,
Kada nebereikės
Darželio sėti, žemę arti-
Pavasaris ateis jau be tavęs,
Kitiems birželio vidury
Gal sužydės papartis...
Tokia žmogaus Būtis-
Trumpa gyvenimo diena,
Pasaulio slėpiniai
Nebaigia rožėmis užželti...
Kol akys mato,
Bėgi į žiedų marias,
Kol pagaliau sustabdo
Paskutinis varpo kirtis.
2009

Komentarų nėra: