2008 m. birželio 26 d., ketvirtadienis

Mano žodžiai

Skiriu savo kritikui
Sakai ,kad stringa ritmas,
Žodžiai pasiklysta,
Nebyra tarsi į aruodą
Pilami grūdai...
Bet ,kai tie žodžiai
Iš širdies atklysta,
Užstringa kartais gomury
Ir akyse tartum sublyksi
Kažkur nuklydę
Laimę nešę aitvarai.
Tada ir vėl prie balto lapo
Palinksta lyros paukštė-
Anksti pražilusi galva...
Niekas nenutiesė iš pūko tako,
O tiktai akmenėliais barstė ,-
Kasdien po džiaugsmo-
Skausmo ašarą ,-
Lemtis prošal prabėgdama.
2008

Komentarų nėra: