2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Vasario pabaigos minutė

20 metų sukakčiaiKokia svarbi vasario pabaigos
Tylos minutė...
Trumpam sustingstu rimtyje -
Galvoju, koks gyvenimas
Tarsi voratinklis silpnutis
Ir negaliu suprasti,
Kaip trumpa sekundė
Pavirsta amžinybe nemaria.
Ilgiau neįstengiu pabūti,
Nes ašara tokia maža,
Kad sustabdytų jausmų griūtį...
O nedrįstu kažką sakyt prieš būtį,
Tiktai tvirčiau suspaudžiu lūpas
Ir sielos aimanai šnabždu,
Išsprūstančiai tylos minutę:
"Atleisk, jei buvo kas ne taip,"-
Svarbiausia-nepalūžti,
Išsaugoti nors atmintį,
Kol lemta žemėje man būti...
Kasmet sustingsiu dieną šią
Kaip medžio lūžtanti šaka.
2009

Komentarų nėra: