2009 m. vasario 17 d., antradienis

Bus vėlu

Nurieda saulė
Spindulius pametus,
Nusirita per ežerą banga,
Nurimsta vėjas,
Šnibžda nendrės-
Juk žvaigždės aplankys nakčia.
Gal to užtenka, jeigu nepribrendo
Pasižiūrėti rytmečio žarų;
Pasiklausyti, kaip lizdelyje
Paukšteliai kalasi,
Vėjo suvirpintais laukais,
Atrodo,smilgos skrenda...
Pakrantėj suneštos smiltelės
Lyg nuo pat širdies gelmių
Baltai išgrindžia mano kelią...
Neatsilik, skubėkim paskui saulę-
Mėnulis gal nepatekės
Ir bus vėlu.
2009

Komentarų nėra: