2009 m. vasario 19 d., ketvirtadienis

Ar sniego gniūžtė


Saulutė melsvą dangų
Rateliu apėjo
Ir suka vakarop,
O spinduliai-žemyn,
Pro šakeles ant sniego
Lyg šypsnis nubyrėjo-
Ir nežinau, ar šerkšną
Nusipurtė, ar šviesą
Įžiebė širdin...
Į purų sniegą
Delną ir akis panėriau
Ir švistelėjo blyksnis,
Sužėravo lyg ugnim.
Kada į dangų pažvelgiau,
Skaisčiame mėly
Kabojo sniego gniūžtė
Ir su manimi žiūrėjo
Į saulę, kuri šilumą pasėjo,
O kaip be jos
Mes eitume pirmyn...
2009

Komentarų nėra: