2009 m. liepos 14 d., antradienis

Šventi prisiminimai


http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20rajonas/Jaunyst%C4%97s%20takais
Šiandien grįžau namo,
Kur dienos bėgo,
Kada prieš šitiek metų,-
Dabar po užkaltais langais,-
Taip krykštavo balsai...
Pasiklausiau tiktai,
Kaip upė Anykšta
Ramiai sau ne į praeitį nubėga,
Senieji kryžiai rymo,
Auga vis jauni klevai
Ir lyg nesensta ąžuolai...
Mokyklos suolas liko šventas-
Tarsi pirmieji žodžiai,
Suprasti gal ir vėlai.
Nebegirdėti mano balso aido,
O gal tada buvau tyli labai?..
Ir mano mokytojai
Su manimi pražilo- nesuseno;
Jų pėdomis ėjau gana ilgai.
Nuo senojo bendrabučio
Tarsi nukritus ašara srovena
Į Šventąją
Jaunystės dylančiais takais.
2009

Komentarų nėra: