2009 m. liepos 25 d., šeštadienis

Anykščių dienos


http://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/2009%20Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20dienos?sa=413881351
Kiekvienas miestas,
Kaip žmogus, ką tik užgimęs,
Jau turi savo tikrą vardą,
Jį saugo tarsi vėliavą šventai.
Jeigu paklausi, iš kurių kraštų,
Su pasididžiavimu pasako-
Taip jaučiasi to krašto papročiai.
Per atlaidus, šventes
Gentainiai susitinka
Ir nesvarbu,
Kad nepažįstami veidai-
Pasidalina rūpesčiais,
Į atlapus nekimba;
Kaimynai tarsi broliai-
Viens kitam geri draugai.
Jau daugel metų niekas nepakito;
Prasiplėtė ir išgražėjo Anykščiai,
O į šventes menai atvyksta-
Perki, gėriesi ar tiktai matai.
Dainuoji ir kitų klausai.
2009

Komentarų nėra: