2009 m. liepos 6 d., pirmadienis

Rubikių ežeras vakare


Nubėgo kelias iki ežero pakrantės,
Į šiltą vandenį jau įbridau-
Matau-antelės, kirai, gulbės plaukia;
Norėčiau paskui jas, kai žiba saulė,
Per bangeles toli nuplaukti,
Ištiesusi rankas dar pasiirti
Baltais lyg gulbino sparnais...
Bet niekas ten manęs nelaukia,
Kiekvienas užsiėmęs tik savo darbais.
Geriau sustosiu ant kalnelio-
Kokie atsiveria vaizdai!
O , visas ežeras tartum ant delno-
Salelės tarp krūmokšnių,
Tarp meldų upeliukų intakai giliai...
Rubikių ežero bangelės
Mažytes trobeles pakrantėje skalauja;
Tartum taškeliai pievose-
Ten ganosi naminiai gyvuliai.
Tylu tylu prie smiltele nubalinto kelelio-
Labai toli tik plaukia debesys
Ir vakaro šešėliai,
Saulės spinduliai...
2009

Komentarų nėra: