2016 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

Melodija ir žodžiai
Ištraukiame iš stalčių
Senus dienoraščius,
Kas būdavo, prisimename,
Nes ir giliausioje kertelėje
Išlieka mintys,
Neištesėti pažadai
Išlieka daug ilgiau...
Prisiminimai, ką mylėjai,
Žadėjai nepamiršti amžinai,
O tas pageltęs popierėlis
Pasako daug daugiau...
Sučiulba atmintis,
Lyg mažas vyturėlis,
Pakyla lig dangaus
Ir virpina sielos stygas,
Net ašara nurieda
Ir susimaišo su rasa,
Kuri aušroj išdžiūsta pagaliau...
Sena melodija vis pasilieka,
Kur nėra žodžių,
Nes gitara – širdies dienoraštis,
Tikriau.Komentarų nėra: