2009 m. kovo 2 d., pirmadienis

Saulė dega


Apsivertė diena-
Į vakarą artėja,
O saulė raibuliuoja,
Dega miško vidury.
Ir skęsta dangaus laivas,
Kai banga įsisiūbuoja,
Nugrimzta debesėlių pakrašty.
Gražu, kai be liepsnos
Raudonai tviska;
Eglaičių šakos
Spindi ugnimi...
Dar paeinu toliau,
O vakaras nuklysta
Į ąžuolo viršūnę,
Gal kažkur aukščiau...
Praeina valandėlė-
Saulė jau už kelio,
Kuriuo kasdien namo einu;
Jaučiu, kad skruostai
Nuo liepsnos dar dega,
O širdyje tik pelenų
Karštų žiupsnelis...
Artumo, meilės ilgesys-
Į vakarą grimztu.
2009

Komentarų nėra: