2009 m. kovo 10 d., antradienis

Reikia rinktis

Pavasaris.
Saulutė žadina kaštoną,
Nes sprogsta karklai,
Lazdynų šiepiasi žiedai.
Dar tyli vieversys,
O ant margų dirvonų
Ji tebešildo baltą sniegą
Ir krebždena žolę-
Ši dar tyliai miega
Lyg apsiklojusi
Pernykščiais apdarais.
Kažkas kiekvieną žadina
Iš žiemos miego...
Atsikeliu, aplink dairaus-
Toli nubėgo mano jaunos dienos...
Renkuosi, kas šviesu
Ir kas arčiau.
2009

Komentarų nėra: