2009 m. balandžio 28 d., antradienis

Su gėlėmis kartuPavasario saulute,
Taip aš tavęs laukiau
Per žiemą
Nuo aušros lig sutemų
Ir nejučia tu prašvitai-
Nusidriekė palaukėm
Tavo auksinių garbanų
Kaitrieji spinduliai.
Kai pamačiau,
Kad stiebiasi prikeltos
Gėlelės, o jų tiek,
Kad nežinau vardų;
Bučiuojasi ir kalba,
Bėga jau vienplaukės...
Kaip man suspėti-
Taip skubu skubu.
2009

Komentarų nėra: